GORENJSKA 2025, KULTURNA REGIJA

Gorenjsko regijo opredeljujejo porečje Save, Alpe, kulturni in rekreacijski turizem in mesta, ki se središčijo okoli Kranja kot regijskega središča. Kranj kot kandidat za evropsko prestolnico kulture želi na neskončni liniji ustvariti trajne kulturne mreže med gorenjskimi mesti in institucijami. S projektom, ki predvideva še večji pretok obiskovalcev, želi že v fazi priprave oblikovati vzdržen model vsebin in infrastrukture, ki ohranja naravno dediščino in ozavešča o nujnosti pristnega odnosa do narave.

Gorenjsko regijo opredeljujejo porečje Save, Alpe, kulturni in rekreacijski turizem in mesta, ki se središčijo okoli Kranja kot regijskega središča. Kranj kot kandidat za evropsko prestolnico kulture želi na neskončni liniji ustvariti trajne kulturne mreže med gorenjskimi mesti in institucijami. S projektom, ki predvideva še večji pretok obiskovalcev, želi že v fazi priprave oblikovati vzdržen model vsebin in infrastrukture, ki ohranja naravno dediščino in ozavešča o nujnosti pristnega odnosa do narave.

Gorenjska je najbolj slikovita slovenska regija, ki obsega območja kulturnega življenja z izjemnim potencialom na področju kulturnega turizma. Zanjo so značilna močna civilna družba, številna lokalna kulturna in turistična društva, vzpostavlja se mreža kulturnih nevladnih organizacij, regionalnih agencij, javnih zavodov, občin.

Gorenjska je najbolj slikovita slovenska regija, ki obsega območja kulturnega življenja z izjemnim potencialom na področju kulturnega turizma. Zanjo so značilna močna civilna družba, številna lokalna kulturna in turistična društva, vzpostavlja se mreža kulturnih nevladnih organizacij, regionalnih agencij, javnih zavodov, občin.

Evropska prestolnica kulture je priložnost, da naslovi vse ustvarjalne moči ne zgolj regije, temveč celotne države. Hkrati pa geografska lega in zgodovinska umeščenost kandidatki za EPK ponujata neskončne programske možnosti povezav s sosednjimi regijami, z mesti ob Savi, slovanskim prostorom in germanskim zaledjem.

Evropska prestolnica kulture je priložnost, da naslovi vse ustvarjalne moči ne zgolj regije, temveč celotne države. Hkrati pa geografska lega in zgodovinska umeščenost kandidatki za EPK ponujata neskončne programske možnosti povezav s sosednjimi regijami, z mesti ob Savi, slovanskim prostorom in germanskim zaledjem.