Delovni posvet o umetniških rezidencah

4. junij 2019

Drugi dan konference KONČNO Gorenjska je potekalo delovno srečanje, na katerem so udeleženci razmišljali o namenu, pomenu in programih umetniških rezidenc kot možnostih za povezovanje med ustvarjalci, strokovno in splošno javnostjo, tako na lokalni kot na mednarodni ravni.
Osredotočili so se na raziskovanje priložnosti, ki jih Kranju lahko ponudijo programi zelenih umetniških rezidenc in literarnih rezidenc.

Skupina Zelene umetniške rezidence se je skušala opredeliti do trajnostnega kulturnega turizma in modelov umetniškega ter oblikovalskega ustvarjanja, ki bi lahko postali osnova za novo obliko turistično-umetniške aktivnosti. Umetniki se na zelenih rezidencah povezujejo z lokalno skupnostjo, z njo sodelujejo, raziskujejo prostor in se odzivajo z ustvarjanjem na teme trajnosti, reciklaže, vode, rastlinskega in živalskega sveta itd. Za aktivnostmi ostajajo trajna umetniška in uporabna dela (Landart – ambienti v naravnem okolju, tematske poti, naravna zvočila)

Skupina Literarne rezidence pa je razmišljala o kontituiranih celoletnih programih literarnih rezidenc, ki omogočajo domačim in mednarodnim posameznikom, da razvijajo svoje pesniško, prozno in dramaturško ustvarjanje.