fbpx

Čas je, da Kranj samozavestno stopi proti novemu izzivu in se postavi na zemljevid evropskih kulturnih prestolnic. Kranj kandidira za evropsko prestolnico kulture 2025.

Čas je, da Kranj samozavestno stopi proti novemu izzivu in se postavi na zemljevid evropskih kulturnih prestolnic. Kranj kandidira za evropsko prestolnico kulture 2025.

NESKONČNOST ČASA IN KONČNOST PROSTORA

Idejni koncept Kranj 2025 je sinhronizirati infrastrukturo Gorenjske z razvojem kulturnih programov v mestih in naravi, ki jih obdaja. V to se vpenjajo kulturna, industrijska in naravna dediščina s sodobnimi urbanimi, umetniškimi in ustvarjalnimi izrazi gorenjskih mest, ki se središčijo okoli Kranja.

Idejni koncept Kranj 2025 je sinhronizirati infrastrukturo Gorenjske z razvojem kulturnih programov v mestih in naravi, ki jih obdaja. V to se vpenjajo kulturna, industrijska in naravna dediščina s sodobnimi urbanimi, umetniškimi in ustvarjalnimi izrazi gorenjskih mest, ki se središčijo okoli Kranja.

KULTURA IN REGIONALNI RAZVOJ

Naziv Evropska prestolnica kulture je priložnost za Kranj ter celotno Gorenjsko in njene prebivalce. Regionalni razvoj želi enačiti z močnim programom kulture, ki generira napredek v družbi.

Naziv Evropska prestolnica kulture je priložnost za Kranj ter celotno Gorenjsko in njene prebivalce. Regionalni razvoj želi enačiti z močnim programom kulture, ki generira napredek v družbi.

Projektna skupina Kranj 2025 se pri pripravi obsežne kandidature Kranja za naziv evropske prestolnice kulture zavzema za dva cilja. Prvi je uspešno pripravljena, oddana in zmagovalna prijava, ki bo omogočila, da se od 2020 do 2026 (in dlje) Kranj in regija postavita na kulturni zemljevid Evrope. Drugi cilj pa je v mrežo povezati razpršene projekte različnih organizacij v eno zgodbo s skupno vizijo, ki bo že do leta 2020 služila razvoju regije.

Projektna skupina Kranj 2025 se pri pripravi obsežne kandidature Kranja za naziv evropske prestolnice kulture zavzema za dva cilja. Prvi je uspešno pripravljena, oddana in zmagovalna prijava, ki bo omogočila, da se od 2020 do 2026 (in dlje) Kranj in regija postavita na kulturni zemljevid Evrope. Drugi cilj pa je v mrežo povezati razpršene projekte različnih organizacij v eno zgodbo s skupno vizijo, ki bo že do leta 2020 služila razvoju regije.

SHEMA VSEBINSKIH IZHODIŠČ

KAJ JE EPK?

EPK je pobuda Evropske unije, ki je bila ustvarjena z namenom poudarjanja bogastva in raznolikosti kultur v Evropi, povečanja občutka pripadnosti Evropejcev skupnemu kulturnemu prostoru in spodbujanja prispevka kulture k razvoju mest. EPK je naziv, ki ga v vsakem koledarskem letu nosita po dve izbrani mesti iz dveh držav. Vrstni red držav je določen vnaprej, leta 2025 bosta to Slovenija in Nemčija.

EPK je pobuda Evropske unije, ki je bila ustvarjena z namenom poudarjanja bogastva in raznolikosti kultur v Evropi, povečanja občutka pripadnosti Evropejcev skupnemu kulturnemu prostoru in spodbujanja prispevka kulture k razvoju mest. EPK je naziv, ki ga v vsakem koledarskem letu nosita po dve izbrani mesti iz dveh držav. Vrstni red držav je določen vnaprej, leta 2025 bosta to Slovenija in Nemčija.

Kandidatura za EPK je priložnost za razmislek o prihodnji ustvarjalni in prostorski viziji mesta: za načrtovanje in izvedbo kulturne obnove mest ter izboljšanja podobe mest v očeh svojih prebivalcev in obiskovalcev. EPK spodbuja mesta, da osmislijo in strateško omogočajo mednarodno umeščenost in novo življenje v mestni kulturi. Na ta način se povečajo pretok obiskovalcev in kulturna svežina v mestu. EPK je rdeča nit, ki poleg kulture smiselno in dopolnjujoče povezuje tudi ostale ključne urbane in regionalne podsisteme in njihove projekte.

Kandidatura za EPK je priložnost za razmislek o prihodnji ustvarjalni in prostorski viziji mesta: za načrtovanje in izvedbo kulturne obnove mest ter izboljšanja podobe mest v očeh svojih prebivalcev in obiskovalcev. EPK spodbuja mesta, da osmislijo in strateško omogočajo mednarodno umeščenost in novo življenje v mestni kulturi. Na ta način se povečajo pretok obiskovalcev in kulturna svežina v mestu. EPK je rdeča nit, ki poleg kulture smiselno in dopolnjujoče povezuje tudi ostale ključne urbane in regionalne podsisteme in njihove projekte.

Naziv Evropska prestolnica kulture prinaša izbranim mestom zagon in priložnost za revitalizacijo, krepitev njihovega kulturnega, družbenega in gospodarskega razvoja. Mnoga od mest, kot so Lille, Glasgow in Essen, so pokazala, da je naslov odlična priložnost za regeneracijo mestnih središč, kar prinaša ustvarjalne in podjetniške priložnosti in ekonomski razcvet, mednarodno priznanje in prepoznavnost. Vrednost naziva pa je tudi simbolno še precej bolj pomembna, saj prestolnice kulture poudarjajo bogastvo evropske kulturne raznolikosti in svež pogled na skupno zgodovino in dediščino. Spodbujajo medsebojno razumevanje in pokažejo, kako univerzalni jezik ustvarjalnosti odpira Evropo kulturam po vsem svetu.

Naziv Evropska prestolnica kulture prinaša izbranim mestom zagon in priložnost za revitalizacijo, krepitev njihovega kulturnega, družbenega in gospodarskega razvoja. Mnoga od mest, kot so Lille, Glasgow in Essen, so pokazala, da je naslov odlična priložnost za regeneracijo mestnih središč, kar prinaša ustvarjalne in podjetniške priložnosti in ekonomski razcvet, mednarodno priznanje in prepoznavnost. Vrednost naziva pa je tudi simbolno še precej bolj pomembna, saj prestolnice kulture poudarjajo bogastvo evropske kulturne raznolikosti in svež pogled na skupno zgodovino in dediščino. Spodbujajo medsebojno razumevanje in pokažejo, kako univerzalni jezik ustvarjalnosti odpira Evropo kulturam po vsem svetu.

GORENJSKA 2025, KULTURNA REGIJA

Gorenjsko regijo opredeljujejo porečje Save, Alpe, kulturni in rekreacijski turizem in mesta, ki se središčijo okoli Kranja kot regijskega središča. Kranj kot kandidat za evropsko prestolnico kulture želi na neskončni liniji ustvariti trajne kulturne mreže med gorenjskimi mesti in institucijami. S projektom, ki predvideva še večji pretok obiskovalcev, želi že v fazi priprave oblikovati vzdržen model vsebin in infrastrukture, ki ohranja naravno dediščino in ozavešča o nujnosti pristnega odnosa do narave.

Gorenjsko regijo opredeljujejo porečje Save, Alpe, kulturni in rekreacijski turizem in mesta, ki se središčijo okoli Kranja kot regijskega središča. Kranj kot kandidat za evropsko prestolnico kulture želi na neskončni liniji ustvariti trajne kulturne mreže med gorenjskimi mesti in institucijami. S projektom, ki predvideva še večji pretok obiskovalcev, želi že v fazi priprave oblikovati vzdržen model vsebin in infrastrukture, ki ohranja naravno dediščino in ozavešča o nujnosti pristnega odnosa do narave.

Gorenjska je najbolj slikovita slovenska regija, ki obsega območja kulturnega življenja z izjemnim potencialom na področju kulturnega turizma. Zanjo so značilna močna civilna družba, številna lokalna kulturna in turistična društva, vzpostavlja se mreža kulturnih nevladnih organizacij, regionalnih agencij, javnih zavodov, občin.

Gorenjska je najbolj slikovita slovenska regija, ki obsega območja kulturnega življenja z izjemnim potencialom na področju kulturnega turizma. Zanjo so značilna močna civilna družba, številna lokalna kulturna in turistična društva, vzpostavlja se mreža kulturnih nevladnih organizacij, regionalnih agencij, javnih zavodov, občin.

Evropska prestolnica kulture je priložnost, da naslovi vse ustvarjalne moči ne zgolj regije, temveč celotne države. Hkrati pa geografska lega in zgodovinska umeščenost kandidatki za EPK ponujata neskončne programske možnosti povezav s sosednjimi regijami, z mesti ob Savi, slovanskim prostorom in germanskim zaledjem.

Evropska prestolnica kulture je priložnost, da naslovi vse ustvarjalne moči ne zgolj regije, temveč celotne države. Hkrati pa geografska lega in zgodovinska umeščenost kandidatki za EPK ponujata neskončne programske možnosti povezav s sosednjimi regijami, z mesti ob Savi, slovanskim prostorom in germanskim zaledjem.

PROJEKTNA SKUPINA

Projektno delovno skupino za Kranj EPK 2025 je 4. oktobra 2018 imenovala Mestna občina Kranj. Skupina koordinira dejavnosti, povezave s prijavo Kranja in Gorenjske regije za naziv Evropska prestolnica kulture 2025. Ožja strokovna ekipa je odgovorna za pripravo obsežnega dokumenta “bid-book”, ki vključuje program kandidature ter vizijo programskih in projektnih vsebin.

Projektno delovno skupino za Kranj EPK 2025 je 4. oktobra 2018 imenovala Mestna občina Kranj. Skupina koordinira dejavnosti, povezave s prijavo Kranja in Gorenjske regije za naziv Evropska prestolnica kulture 2025. Ožja strokovna ekipa je odgovorna za pripravo obsežnega dokumenta “bid-book”, ki vključuje program kandidature ter vizijo programskih in projektnih vsebin.

Ožja strokovna ekipa je sestavljena iz posameznikov, ki delujejo na področju kulture v Kranju, in se v več fazah povezuje z Mestno občino Kranj (MOK), nevladnimi organizacijami, javnimi zavodi, posamezniki in gospodarskimi subjekti v MOK, z bližnjimi gorenjskimi mesti in akterji, ki delujejo v njih, s širšo mrežo gorenjskih mest in z mednarodnimi projekti evropskih mest.

Ožja strokovna ekipa je sestavljena iz posameznikov, ki delujejo na področju kulture v Kranju, in se v več fazah povezuje z Mestno občino Kranj (MOK), nevladnimi organizacijami, javnimi zavodi, posamezniki in gospodarskimi subjekti v MOK, z bližnjimi gorenjskimi mesti in akterji, ki delujejo v njih, s širšo mrežo gorenjskih mest in z mednarodnimi projekti evropskih mest.

Izjava projektne skupine ob imenovanju

“Kranj se pretekla leta sooča z vedno močnejšo prisotnostjo kulturnih vsebin, ki jih krepijo z umetnostjo, ustvarjalnostjo in civilno družbo povezane organizacije. Sodelovanje in povezovanje deležnikov pri posameznih večjih dogodkih in festivalih predstavlja osnovo za nadaljevanje delovanja in širitev dobrih praks tudi s povezovanjem v regijska in evropska partnerstva. Prav dobra sodelovalna klima med nevladnimi organizacijami, javnimi zavodi, občino in posamezniki nas je nagovorila h kandidaturi. Čas je pravi, počutimo se sposobne, da Kranj postavimo na zemljevid evropskih prestolnic in s premišljeno kulturno strategijo dosežemo, da bo naziv odmeval še vsa prihodnja leta. V kandidaturi vidimo priložnost za oblikovanje kulturne identitete mesta, ki jo bodo sooblikovali prebivalci, obiskovalci in načrtovalci. Širiti se želimo regijsko, se povezati z zaledjem in ponuditi prostor za nadgradnjo obstoječih programov in izvedbo svežih idej.”

Mirjam Drnovšček

Mirjam Drnovšček

direktorica javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj
Selman Čorović

Selman Čorović

direktor Zavoda Carnica, zavoda za kulturo in turizem
Andrej Urbanc

Andrej Urbanc

direktor podjetja Matematika in zgodba
Alenka Štrukelj

Alenka Štrukelj

strokovnjakinja za komuniciranje
Aljaž Primožič

Aljaž Primožič

vizualni komunikator
Zala Orel

Zala Orel

programska vodja Layerjeve hiše

Širša kulturna skupnost: kulturni ustvarjalci, Prešernovo gledališče Kranj, Layerjeva hiša, Mestna knjižnica Kranj, Gorenjski muzej, Zavod za turizem in kulturo Kranj, Likovno društvo Kranj, Ljudska univerza, Glasbena šola Kranj, nevladne organizacije Gorenjske

Širša kulturna skupnost: kulturni ustvarjalci, Prešernovo gledališče Kranj, Layerjeva hiša, Mestna knjižnica Kranj, Gorenjski muzej, Zavod za turizem in kulturo Kranj, Likovno društvo Kranj, Ljudska univerza, Glasbena šola Kranj, nevladne organizacije Gorenjske

Ostali sektorji: podjetniki, IT in zeleno gospodarstvo, turistični sektor, občinska javna gospodarska podjetja, planinska in športna društva

Ostali sektorji: podjetniki, IT in zeleno gospodarstvo, turistični sektor, občinska javna gospodarska podjetja, planinska in športna društva

Pridružite se razširjeni ekipi EPK Kranj 2025!

Projektna skupina, ki prijavlja kandidaturo Kranja z Gorenjsko za naziv Evropska prestolnica kulture, išče posameznike ali skupine, ki želijo v projekt prispevati svoj čas in znanje.

Projektna skupina, ki prijavlja kandidaturo Kranja z Gorenjsko za naziv Evropska prestolnica kulture, išče posameznike ali skupine, ki želijo v projekt prispevati svoj čas in znanje.

Ob vseh aktivnostih, ki jih pripravlja (delovna srečanja, kulturni in izobraževalni dogodki, strokovne delavnice), skupina vzporedno identificira programske partnerje in posameznike, ki delujejo v kulturi. Naš doseg pa je omejen. V razširjeni skupnosti, ki bo sledila cilju povezati gorenjska mesta, so potrebni posamezniki, ki imajo določena operativna znanja.

Ob vseh aktivnostih, ki jih pripravlja (delovna srečanja, kulturni in izobraževalni dogodki, strokovne delavnice), skupina vzporedno identificira programske partnerje in posameznike, ki delujejo v kulturi. Naš doseg pa je omejen. V razširjeni skupnosti, ki bo sledila cilju povezati gorenjska mesta, so potrebni posamezniki, ki imajo določena operativna znanja.

Če vas zanimata projekt Evropske prestolnice kulture in povezovanje, vas vljudno vabimo, da se odzovete na povabilo k sodelovanju in izpolnite vprašalnik.

Če vas zanimata projekt Evropske prestolnice kulture in povezovanje, vas vljudno vabimo, da se odzovete na povabilo k sodelovanju in izpolnite vprašalnik.

Vprašajte nas!

Prek obrazca lahko oddate svoja vprašanja, komentarje ali želje v povezavi s kandidaturo Kranja za evropsko prestolnico kulture 2025. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Prek obrazca lahko oddate svoja vprašanja, komentarje ali želje v povezavi s kandidaturo Kranja za evropsko prestolnico kulture 2025. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Kranj, kandidat za evropsko prestolnico kulture 2025. | © Copyright - Kranj 2025