GORENJSKA 2025

Gorenjsko regijo opredeljujejo porečje Save, Alpe, kulturni in rekreacijski turizem in mesta, ki se središčijo okoli Kranja kot regijskega središča. Šteje okrog 200.000 prebivalcev.

Zgodovinsko je bila regija skoraj tisočletje pod germanskim vplivom, njen večinski del je zasedal pokrajino Kranjsko. Stoji na simbolnem križišču Evrope in zmore hkrati nagovarjati in povezovati jug in sever ter vzhod in zahod. Nekoč razviti sever države Jugoslavije, danes spet jug centralne Evrope. Smo severnjaki juga in južnjaki centra.

Kandidaturo razumemo kot odlično priložnost za regeneracijo mest in povezovanje kulturne sfere, predvsem do sedaj večinoma nepovezanega kulturnega in okoljskega nevladnega sektorja na Gorenjskem ter njegovega bolj trajnega sodelovanja z državnimi in občinskimi javnimi zavodi, občinami in razvojnimi agencijami. Priložnosti za strateško koordinacijo vsebin za urbani razvoj, združevanje kadrovskih, produkcijskih, tehnoloških in izobraževalnih kapacitet bodo z utemeljitvijo kulturnega profila in skupnih idej regionalne politike omogočali povezovanje z evropskim prostorom. Dvig mednarodnega profila regije, krepitev podobe povezane regije v očeh prebivalcev, prepih novega življenja v kulturni in urbani sferi regije, iskanje ravnotežja med ekonomskimi in ekološkimi vplivi pri uporabi javne in zasebne infrastrukture ter naravnega okolja, spodbujanje okoljske ozaveščenosti v regiji in spodbujanje dialoga o decentralizaciji ter regionalizaciji so prioritete regijskega povezovanja skozi kulturo.

Kranj kot kandidat za evropsko prestolnico kulture želi na neskončni liniji ustvariti trajne kulturne mreže med gorenjskimi mesti in institucijami. S projektom, ki predvideva še večji pretok obiskovalcev, želi že v fazi priprave oblikovati vzdržen model vsebin in infrastrukture, ki ohranja naravno dediščino in ozavešča o nujnosti pristnega odnosa do narave.

Kandidaturo Kranja za naziv Evropska prestolnica kulture 2025 so soglasno podprle vse gorenjske občine.