Kranj z Gorenjsko kandidira za naziv Evropska prestolnica kulture leta 2025!

Kranj 2025 razume koncept kulture širše od pojma umetnosti in jezika ter se močno usmerja v dialog med kulturo, naravo, turizmom in ekologijo. Veže jo na celosten trajnostni razvoj, ki bo imel dolgoročne učinke za skupnost in gospodarstvo mesta in regije, boljši pogoji bivanja pa bodo pomagali izboljšati podobo regije v očeh prebivalcev ter njeno prepoznavnost v mednarodnem merilu.

Kandidatura Kranja z Gorenjsko želi biti glas vseh manjših mest in njihovih skupnosti. Z regijskim povezovanjem želimo opolnomočiti kulturni sektor in privabiti nove moči iz kulturnih in kreativnih industrij v gorenjska mesta in na podeželje.

Novi modeli kulturnega upravljanja, povečevanje vloge kulture v javnih politikah, odpiranje prostorov soustvarjanja s skupnostnim načrtovanjem in raziskovanje virov za kulturno produkcijo ter mednarodni prepih in svežina partnerstev bodo v fokusu trajnostnega kulturnega razvoja, ki mu želimo slediti.

Urbano v objemu podeželskega in naravnega okolja bo postalo središče “od-spodaj-navzgor” profesionaliziranih participativnih kulturnih modelov. Ključnega pomena naše kandidature so in bodo programi, ki jih neposredno ali posredno, identificirajo in predlagajo, skupnosti.