KAJ JE EPK?

EPK je pobuda Evropske unije, ki je bila ustvarjena z namenom poudarjanja bogastva in raznolikosti kultur v Evropi, povečanja občutka pripadnosti Evropejcev skupnemu kulturnemu prostoru in spodbujanja prispevka kulture k razvoju mest. EPK je naziv, ki ga v vsakem koledarskem letu nosita po dve izbrani mesti iz dveh držav. Vrstni red držav je določen vnaprej, leta 2025 bosta to Slovenija in Nemčija.

EPK je pobuda Evropske unije, ki je bila ustvarjena z namenom poudarjanja bogastva in raznolikosti kultur v Evropi, povečanja občutka pripadnosti Evropejcev skupnemu kulturnemu prostoru in spodbujanja prispevka kulture k razvoju mest. EPK je naziv, ki ga v vsakem koledarskem letu nosita po dve izbrani mesti iz dveh držav. Vrstni red držav je določen vnaprej, leta 2025 bosta to Slovenija in Nemčija.

Kandidatura za EPK je priložnost za razmislek o prihodnji ustvarjalni in prostorski viziji mesta: za načrtovanje in izvedbo kulturne obnove mest ter izboljšanja podobe mest v očeh svojih prebivalcev in obiskovalcev. EPK spodbuja mesta, da osmislijo in strateško omogočajo mednarodno umeščenost in novo življenje v mestni kulturi. Na ta način se povečajo pretok obiskovalcev in kulturna svežina v mestu. EPK je rdeča nit, ki poleg kulture smiselno in dopolnjujoče povezuje tudi ostale ključne urbane in regionalne podsisteme in njihove projekte.

Kandidatura za EPK je priložnost za razmislek o prihodnji ustvarjalni in prostorski viziji mesta: za načrtovanje in izvedbo kulturne obnove mest ter izboljšanja podobe mest v očeh svojih prebivalcev in obiskovalcev. EPK spodbuja mesta, da osmislijo in strateško omogočajo mednarodno umeščenost in novo življenje v mestni kulturi. Na ta način se povečajo pretok obiskovalcev in kulturna svežina v mestu. EPK je rdeča nit, ki poleg kulture smiselno in dopolnjujoče povezuje tudi ostale ključne urbane in regionalne podsisteme in njihove projekte.

Naziv Evropska prestolnica kulture prinaša izbranim mestom zagon in priložnost za revitalizacijo, krepitev njihovega kulturnega, družbenega in gospodarskega razvoja. Mnoga od mest, kot so Lille, Glasgow in Essen, so pokazala, da je naslov odlična priložnost za regeneracijo mestnih središč, kar prinaša ustvarjalne in podjetniške priložnosti in ekonomski razcvet, mednarodno priznanje in prepoznavnost. Vrednost naziva pa je tudi simbolno še precej bolj pomembna, saj prestolnice kulture poudarjajo bogastvo evropske kulturne raznolikosti in svež pogled na skupno zgodovino in dediščino. Spodbujajo medsebojno razumevanje in pokažejo, kako univerzalni jezik ustvarjalnosti odpira Evropo kulturam po vsem svetu.

Naziv Evropska prestolnica kulture prinaša izbranim mestom zagon in priložnost za revitalizacijo, krepitev njihovega kulturnega, družbenega in gospodarskega razvoja. Mnoga od mest, kot so Lille, Glasgow in Essen, so pokazala, da je naslov odlična priložnost za regeneracijo mestnih središč, kar prinaša ustvarjalne in podjetniške priložnosti in ekonomski razcvet, mednarodno priznanje in prepoznavnost. Vrednost naziva pa je tudi simbolno še precej bolj pomembna, saj prestolnice kulture poudarjajo bogastvo evropske kulturne raznolikosti in svež pogled na skupno zgodovino in dediščino. Spodbujajo medsebojno razumevanje in pokažejo, kako univerzalni jezik ustvarjalnosti odpira Evropo kulturam po vsem svetu.