PROJEKTNA SKUPINA

Projektno delovno skupino za Kranj EPK 2025 je 4. oktobra 2018 imenovala Mestna občina Kranj. Skupina koordinira dejavnosti, povezave s prijavo Kranja in Gorenjske regije za naziv Evropska prestolnica kulture 2025. Ožja strokovna ekipa je odgovorna za pripravo obsežnega dokumenta “bid-book”, ki vključuje program kandidature ter vizijo programskih in projektnih vsebin.

Projektno delovno skupino za Kranj EPK 2025 je 4. oktobra 2018 imenovala Mestna občina Kranj. Skupina koordinira dejavnosti, povezave s prijavo Kranja in Gorenjske regije za naziv Evropska prestolnica kulture 2025. Ožja strokovna ekipa je odgovorna za pripravo obsežnega dokumenta “bid-book”, ki vključuje program kandidature ter vizijo programskih in projektnih vsebin.

Ožja strokovna ekipa je sestavljena iz posameznikov, ki delujejo na področju kulture v Kranju, in se v več fazah povezuje z Mestno občino Kranj (MOK), nevladnimi organizacijami, javnimi zavodi, posamezniki in gospodarskimi subjekti v MOK, z bližnjimi gorenjskimi mesti in akterji, ki delujejo v njih, s širšo mrežo gorenjskih mest in z mednarodnimi projekti evropskih mest.

Ožja strokovna ekipa je sestavljena iz posameznikov, ki delujejo na področju kulture v Kranju, in se v več fazah povezuje z Mestno občino Kranj (MOK), nevladnimi organizacijami, javnimi zavodi, posamezniki in gospodarskimi subjekti v MOK, z bližnjimi gorenjskimi mesti in akterji, ki delujejo v njih, s širšo mrežo gorenjskih mest in z mednarodnimi projekti evropskih mest.

Izjava projektne skupine ob imenovanju

“Kranj se pretekla leta sooča z vedno močnejšo prisotnostjo kulturnih vsebin, ki jih krepijo z umetnostjo, ustvarjalnostjo in civilno družbo povezane organizacije. Sodelovanje in povezovanje deležnikov pri posameznih večjih dogodkih in festivalih predstavlja osnovo za nadaljevanje delovanja in širitev dobrih praks tudi s povezovanjem v regijska in evropska partnerstva. Prav dobra sodelovalna klima med nevladnimi organizacijami, javnimi zavodi, občino in posamezniki nas je nagovorila h kandidaturi. Čas je pravi, počutimo se sposobne, da Kranj postavimo na zemljevid evropskih prestolnic in s premišljeno kulturno strategijo dosežemo, da bo naziv odmeval še vsa prihodnja leta. V kandidaturi vidimo priložnost za oblikovanje kulturne identitete mesta, ki jo bodo sooblikovali prebivalci, obiskovalci in načrtovalci. Širiti se želimo regijsko, se povezati z zaledjem in ponuditi prostor za nadgradnjo obstoječih programov in izvedbo svežih idej.”