Kranj želi, da naziv evropske prestolnice kulture postane katalizator sprememb v regiji ter manjkajoči člen v povezovanju mestnih odločevalcev, načrtovalcev, investitorjev in skupnosti. Zavedamo se, da bo realizacija potencialov, ki so združeni v programih, možna le ob spodbujanju sodelovanja in ambicioznega razmišljanja, zato v pripravo kandidature vključujemo čim širši krog zainteresiranih.

Pri pripravi projektov in vsebin za pripravo kandidature Kranja za Evropsko prestolnico kulture 2025 posebno pozornost tako med drugim namenjamo različnim specifikam in potrebam ranljivim ciljnim skupinam, še posebej glede mobilnosti in uporabnosti objektov za senzorično depriviligirane in invalide. Pri tem se zgledujemo in vključujemo obstoječe dobre prakse, da bomo v skladu z njihovimi rezultati tudi sami lahko zasnovali prostore tako, da bodo prijazni tudi do njih.

Pri tem nam bodo v pomoč tudi ugotovitve, ki jih bo v sklopu kuratorske šole, ki poteka v okviru evropskega projekta MUTUNK – Moja ustvarjalnost, tvoja ustvarjalnost, naša kultura, zbral Zavod O iz Škofje Loke. Pri tem projektu s svojimi aktivnostmi kot partnerji sodelujejo še Zavod Carnica, Zavod Tri in Loški oder.

Zavod O je v oktobru organiziral strokovne ekskurzije v Piran, na Ptuj in na Gorenjsko, ki so bile namenjene spoznavanju dobrih praks iz dostopnosti kulturnih vsebin, ki jih izvajajo različne kulturne ustanove. Ekskurzij so se udeležile osebe, ki so tako ali drugače vpete v kulturno dogajanje v Kranju in Škofji Loki, se izobražujejo za delo v kulturnih ustanovah in delujejo na področjih, ki zadevajo senzorno depriviligirane in invalide, oziroma so pripadniki teh skupin.