Prijavna knjiga potuje v Ljubljano

Prijavna knjiga kandidature Kranja z Gorenjsko za Evropsko prestolnico kulture 2025 je bila danes poslana na Ministrstvo za kulturo.

Naša kandidatura in predlagana kulturna strategija želita biti glas vseh manjših mest in njihovih skupnosti. Z regijskim povezovanjem želimo opolnomočiti kulturni sektor in privabiti nove moči iz kulturnih in kreativnih industrij v gorenjska mesta in na podeželje. Novi modeli kulturnega upravljanja, povečevanje vloge kulture v javnih politikah, odpiranje prostorov soustvarjanja s skupnostnim načrtovanjem in raziskovanje virov za kulturno produkcijo ter mednarodni prepih in svežina partnerstev bodo v fokusu trajnostnega kulturnega razvoja, ki mu želimo slediti.

Zaradi bližine glavnega mesta Kranj lahko postane obiskano kulturno središče z visoko kakovostnim programom, za lokalne in mednarodne ustvarjalce pa mesto-laboratorij, dovzeten za nove in preverjene ideje ter nove umetniške diskurze, pisane na kožo evropskemu državljanu. Urbano v objemu podeželskega in naravnega okolja bo postalo središče “od-spodaj-navzgor” profesionaliziranih participativnih kulturnih modelov. Ključnega pomena naše kandidature so in bodo programi, ki jih neposredno ali posredno, identificirajo in predlagajo, skupnosti.

Tega dokumenta niso napisali direktorji javnih zavodov oziroma mednarodni strokovnjaki, temveč skupina ljudi, ki s srcem in delom verjamemo v točno tiste priložnosti, ki jih politika izgovarja zgolj pred volitvami. Tisti, ki kulturni in urbani razvoj mesta živimo in delujemo v skrčenem in marginaliziranem prostoru, bi ga radi razširili in mu dali veljavo.

Verjamemo v transformativno moč naziva evropske prestolnice. Zato se v boj za naziv Evropska prestolnica kulture podajamo z močno željo, da leta 2025 Kranj nosi ta odmevni naziv in da Gorenjska postane evropska regija kulture.