Kandidatura za naziv EPK 2025 kot priložnost za povezovanje in razvoj mesta in regije

Ključnega pomena kandidature Kranja z Gorenjsko za naziv Evropske prestolnice kulture leta 2025 so programi, ki jih neposredno in posredno identificirajo in predlagajo skupnosti. Že sedaj Kranj v sodelovanju s skupnostjo ustvarja visoko kakovostne programe mini art festivalov, bogato butično ponudbo za kulturne turiste in naslavlja lokalno skupnost z različnimi temami. Kandidatura je priložnost, da Kranj postane obiskano kulturno središče z visoko kakovostnim programom, za lokalne in mednarodne ustvarjalce pa mesto-laboratorij, dovzeten za nove in preverjene ideje ter nove umetniške diskurze, pisane na kožo evropskemu državljanu.

Skupaj z mestno občino, 18 administracijami gorenjskih mest, ki so soglasno podprle našo kandidaturo, več kot 250 umetniki, ustvarjalci kulturnih in kreativnih vsebin, skupnostmi in partnerji smo z namero kandidirati za Evropsko prestolnico kulture leta 2025 že zagnali poziv k spremembam. Ta korak je že v fazi priprave kandidature prinesel svež veter v razumevanje kulture kot področja, ki ima potencial združiti vse druge sektorje: gospodarstvo, turizem, okolje, izobraževanje, kmetijstvo, nenazadnje predvsem družbene spremembe za bolj kakovostno bivanje prebivalcev in obiskovalcev mesta.

Zaradi kandidature je Mestna občina Kranj določila nove strateške cilje kulturnega razvoja, ta pa je bil vključen tudi v druge strateške dokumente razvoja regije, predvsem v Trajnostno urbano strategijo Mestne občine Kranj, s katero je občina začrtala vizijo razvoja Kranja kot trajnostno naravnega, naprednega in živahnega urbanega središča Gorenjske. Istočasno so v oblikovanju še štiri druge strategije, ki vključujejo trajnostni kulturni razvoj mesta oziroma regije (Kulturna strategija MOK 2021-2026, Razvojni regionalni program Gorenjske 2021-2027, TUS in Strategija za razvoj mesta Kranj za pridobitev naziva EPK). Vse sledijo ideji, da Kranj skozi kandidaturo izkoristi svoj kulturni potencial, se preobrazi v urbano razvito regionalno središče, model njegovega razvoja pa implementiramo v širšo regijo s povezovanjem med kulturnimi operaterji.

Kandidaturo Kranja za naziv EPK 2025 so na Svetu gorenjske regije 11. 12. 2019 soglasno podprle tudi vse gorenjske občine.

Kandidaturo za naziv EPK 2025 zato vidimo kot priložnost, da:

 • povežemo regijo skozi kulturni razvoj mest in podeželja
 • dvignemo mednarodno prepoznavnost mesta in regije
 • izboljšamo kakovost bivanja v mestu in regiji
 • skozi kulturni program povežemo lokalno kulturno dediščino z inovativnimi in eksperimentalnimi umetniškimi praksami
 • povežemo vrhunsko umetnost z ljubiteljsko kulturo, mladimi talenti in alternativno kulturo
 • opolnomočimo kulturni sektor in privabimo nove moči iz kulturnih in kreativnih industrij v gorenjska mesta in na podeželje
 • razvijemo in spodbudimo mednarodno povezovanje in sodelovanje za vzpostavitev trajnih prostorskih, programskih in podpornih partnerskih mrež
 • ustvarimo infrastrukturne in ekonomske pogoje za izmenjavo umetnikov
 • ustvarimo nove medsektorske povezave kulture z gospodarstvom, turizmom, socialo, izobraževanjem, ekologijo, znanostjo
 • razvijemo trajnostno naravnano in avtentično kulturno produkcijo in promocijo
 • obnovimo in revitaliziramo degradirane prostore mesta z novimi kulturnimi vsebinami (ne gradimo novih stavb)
 • povečamo participacijo in ustvarimo odprt prostor za delovanje nevidnih skupin
 • povečamo dostopnost do vsebin in infrastrukture za ranljive skupine – »kultura za vse« (senzorično ovirani, kolesarji, mame z dojenčki, starejši)
 • z izobraževanjem in pozivi k sodelovanju dosežemo in razvijamo nova občinstva
 • ustvarjamo nova delovna mesta
 • povečamo število turistov, ki se v mesto vračajo zaradi kulturnih vsebin in so v programe osebno vpleteni